شغل معلمی

تدریس کار آسانی نیست. معلم در تدریس با عوامل مختلف و متعددی سر و کار دارد که کنترل مجموعه آنها ممکن است محیطی را به وجود آورد که یادگیری مطلوب در آن صورت گیرد. عواملی چون شخصیت معلم، تواناییهای علمی و تجربی او، زمینه و روابط اجتماعی و خانوادگی شاگردان، زمینه های علمی و ویژگی های فردی شاگردان، اهمیت موضوع درس، قوانین و مقررات آموزشی، محیط فیزیکی مدرسه و به طور کلی جامعه ای که معلم و شاگرد در آن زندگی می کنند، در کیفیت تدریس معلم تاثیر می گذارند. واضح است که معلم به تنهایی نمی تواند همه عوامل مذکور را تحت کنترل خود در آورد؛ مثلاً در بیشتر مواقع، موضوع یادگیری در کتاب درسی تعیین شده است و معلم نمی تواند به دلخواه خود آن را تغییر دهد. تاثیر معلم در ضوابط نظام آموزشی نیز بسیار محدود و گاهی غیر ممکن است. با این وجود تا حدودی معلم با ایجاد موقعیت مناسب یادگیری در هر کلاس – روش تدریس در هرکلاس با دیگر کلاس ها فرق می کند – قادر به تغییر و کنترل بسیاری از عوامل است، وی تا حدی می تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتخاذ الگو و روش های مناسب تدریس و تهیه و به کار گیری تجهیزات لازم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش، کیفیت تدریس خود را دست خوش تحول نموده و در پایان سال تحصیلی شاهد موفقیت، نشاط روحی و رضایت دانش آموزانش باشد. با وجود همه این ها معلمی شغل و یا به عبارتی هنری بسیار زیباست.

/ 2 نظر / 25 بازدید
شهابادی

سلام از وبلاگ زیبایتان دیدن کردم برای شما آرزوی توفیق وسلامتی از خداوند منان مسئلت دارم .امید من آن است که در گلشن هستی چون خورشید درخشنده بمانید.

وفا دار

روز معلم مبارك