امتیاز یا انجام وظیفه؟

جومونگ پس از انتصاب دوستان نزدیکش به مقامات مهم به آنان گفت: این مسئولیت ها را به عنوان یک امتیاز برای خود در نظر نگیرید، بلکه به عنوان یک وظیفه به آن نگاه کنید. امیدوارم منتخب آینده  ملت ما نیز ریاست جمهوری را به چشم انجام وظیفه بنگرد.

/ 2 نظر / 18 بازدید
وفادار

انشا. الله