پاداش آموزش

به یاد همه آنان که تا امروز معلم من بودند و تقدیم به ایشان:

    از امام صادق (ع) روایت شده که هر کس کار نیکی یاد دهد پاداش کسی را برد که آن را به کار بندد. سوال شد: اگر او هم به دیگری یاد دهد ثواب آن به معلم اول رسد؟ فرمودند: این ثواب برای او جاری است، اگر همه مردم را یاد دهد. سوال شد: اگر معلم اول بمیرد؟ فرمودند: اگر چه بمیرد.(اصول کافی، ١/۶۵)

پیشاپیش روز معلم گرامی باد

/ 0 نظر / 22 بازدید