تعصب مورخ

یکی از آسیب های تاریخ، تعصب مورخان است. تعصب، انسان را از دیدن بسیاری از رویدادها، و توجه به بسیاری از عوامل و انگیزه های حوادث منع می کند. گاه آنقدر این حس شدید می شود که حوادث را وارونه گزارش می کند. از جمله این مورخین عبدالواحد مراکشی اندلسی الاصل، مورخ دولت موحدین است. وی چنان با اغراق راجع به رواج فساد در دولت مرابطان داد سخن سر می دهد تا اینگونه قیام ابن تومرت موحدی علیه آنها را موجه و به هنگام جلوه دهد. گزارشی که مراکشی در کتاب المعجب خود راجع به اوضاع دینی مرابطان ارائه می دهد، در دیگر کتب تاریخی این دوره دیده نمی شود. بنابراین محقق پیوسته باید به نوشته های او توجه داشته و تعصب و وابستگی عبدالواحد مراکشی به دولت موحدین را نباید از نظر پنهان دارد.

/ 2 نظر / 25 بازدید
میلادفیاض

سلام خدمت استاد گرامی، بله کاملا موافقم با شما متاسفانه تعصب همیشه یکی از آسیبهای مورخان بوده و هست ولی در کنار تعصب همیشه این اتهام هم به برخی از مورخان وارد بوده است که آنها تاریخ را برای قدرتمندان دوره خود می نویسند...

میلادفیاض

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا در شگفتم ز کرامات و خطاپوشی او من خطا کردم و او مهر و وفا کرد مرا التماس دعای مخصوص...