دولت سلجوقیان

اوضاع سلجوقیان پس از مسلمان شدن آنان دگرگونی مهمی یافت. ایشان از این پس با دیگر قبایل ترکمان که مذهب اولیه خود را حفظ کرده بودند، رودررو شدند. به همین دلیل و نیز به دلایلی چون آشفتگی محل سکونت، فشار دیگر قبایل قدرتمند، ضرورت یافتن غذا و مرتع برای خانواده و دام ها به ناچار به مناطق جنوبی محل سکونت خود یعنی خراسان مهاجرت کردند.

            ورود قبایل صحراگرد سلجوقی به ایران هم زمان با فرمانروایی محمود غزنوی بود. ایشان با شکست مسعود غزنوی در سال 430هجری قمری، در این سرزمین حاکم شدند و بزرگترین امپراتوری یک پارچه جهان اسلام را بنیان گذاشتند. قلمرو سلجوقیان از سواحل دریای مدیترانه تا ترکستان و کاشغر در مرز چین، سواحل دریای عمان و خلیج فارس، منطقه عربستان، سوریه، شام و تمام آسیای صغیر تا دریای مرمره شامل می شد. مرکز قدرت ایشان شهرهای: ری، شیراز، نیشابور، اصفهان و بغداد بود. سلجوقیان تا سال 552هجری قمری حکومت کردند. مطالعه تشکیلات کشورداری، آموزش و هنر و معماری ایران عصر سلجوقی بسیار مفصل و خواندنی است.

مسجد جامع اصفهان، شبستان

/ 1 نظر / 48 بازدید
مسعود بلوچی

مطالب جالبی دارید.با آرزوی موفقیت روزافزون