تاریخ مصر باستان(2)

اهرام مصر

بازدیدکننده محترمی از تاریخ ساخت اهرام مصر سوال کردند. اهرام بزرگ سه گانه جیزه در دوره‌ فراعنه ‌سلسله‌ چهارم‌ (در حدو٢٧٠٠ـ٢٨٠٠ ق. م‌)‌ ساخته شد. (ویل دورانت، تاریخ تمدن، ١/١٧٨-١٧٩؛ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ١/٣۵١-٣۵٢ ). برای اطلاع بیشتر از چگونگی ساخت اهرام اینجا را کلیلک کنید.

/ 0 نظر / 21 بازدید