تاریخ مصر باستان (1)

تا قبل‌ از فتح‌ مصر بدست‌ ناپلئون‌ بنا‌پارت‌ در ١٧٩٨م‌.، گمان‌ می‌رفته‌ که‌ مرکز تمدن‌ جهان‌ یونان‌ است‌. اما با کشفیات‌ باستان‌ شناسان‌ در قرن‌18م.‌ در مصر و سپس‌ چاپ ‌کتاب‌ وصف‌ مصر در قرن19م‌، این‌ تصور از میان‌ رفت‌ و مصر به‌ عنوان‌ مهد تمدن‌ یکی‌ از کهن‌ترین‌ جوامع‌ بشری‌ به‌ جهان‌ شناسانده‌ شد. مردم‌ مصر به‌ صورت‌ قبایل‌ صحرانشین‌ زندگی‌ می‌کردند، خانه‌های‌ خود را برای‌ دوری‌ از طغیان‌ رود نیل‌، روی‌ بلندی ها دور از گزند سیل‌ می‌ساختند و بندهای ‌متعددی‌ بر روی‌ نیل‌ می‌بستند. چهار هزار سال‌ پیش‌ از میلاد مسیح‌، سرزمین‌ مصر به‌ دولتهای ‌کوچکی‌ به‌ نام‌ «نوم‌» تقسیم‌ می‌شد، که‌ در رأس‌ هر یک‌ از این‌ دولت ها، امیری‌ حکومت‌ می‌کرد.( نوم نامی یونانی به معنی ناموس و قانون)‌ از مدتی‌ این‌ دولت های‌ کوچک‌ مطیع‌ قدرت هایی‌ بزرگ تر شدند که‌ در میانشان‌ رشد یافته‌ بودند، به‌ طوری که ‌سرانجام‌ به‌ دو گروه‌ پادشاهان‌ مصر علیا و مصر سفلی‌ تقسیم‌ شدند و پادشاهان‌ مصر علیا با چندین ‌جنگ‌، مصر سفلی‌ را به‌ اطاعت‌ خود درآوردند و صاحب‌ اختیار تمام‌ مصر شدند و از آن‌ به‌ بعد به‌ نام‌ فرعون‌ شناخته‌ شدند. ( آلبرماله، تاریخ ملل شرق و یونان، ١٣۴٢، ١1/٢٨ ) بدین‌ صورت‌ دوره‌ تاریخی‌ مصر آغاز شد و تا استیلای‌ کمبوجیه شاهنشاه‌ ایران‌ بر مصر، بیست‌ وشش‌ سلسله‌ متناوباً در این‌ کشور به‌ قدرت‌ رسیدند. تاریخ‌ دوره‌های‌ پادشاهی‌ فراعنه‌ را می‌توان‌ به‌ چهار دوره‌ اصلی‌ تقسیم‌ کرد:

١ـ دولت‌ قدیم‌ تین‌ و ممفیس‌.

٢ـ امپراتوری‌ میانه ‌(نخستین‌ امپراطوری‌ تب‌).

٣ـ امپراتوری‌ جدید (دومین‌ امپراطوری‌ تب‌).

۴ـ دولت‌ سائیس‌.( ممتحن، کلیات تاریخ عمومی، ١٣۵۵، ١/١٣١-١٣٢)

 

بنای تاریخی مصر باستان

/ 2 نظر / 125 بازدید
یک دوست

اطلاعات جالبی درمورد تاریخ مصر داه بودید. ممنون !

Marimas

اهرام در چه تاريخی و چگونه ساخته شدند؟[سوال]